Destilátory vody Aqualab na výrobu ultra čistej vody

Dodávame a montujeme kvalitné a cenovo prístupné destilátory vody.

Destilátor Aqualab pracujúci na princípe reverznej osmózy.

Tento destilátor vyrába demineralizovanú - ultra čistú vodu, ktorú používajú  v zdravotníctve , v priemysle v nemocniciach, pre domácnosť v akváriach a pod. Spoľahlivo poskytuje výrobnú kapacitu od niekoľko litrov demineralizovanej vody denne až po niekoľko desiatok, tak že vy sa môžete bezstarostne sústrediť na svoju prácu.

 

Destilátor Aqualab pre výrobu kvalitnej demineralizovanej vody

Osmotický destilátor Aqualab je určený pre prípravu vysoko kvalitnej demineralizovanej vody použivanej ako pre analitycké, tak pre technické účely. Vysoká kvalita permeátu / čistej vody / sa dosahuje reverzno - osmotickým modulom, kde je voda zbavovaná rozpustných minerálnych látok na 96% a organických látok na 98% voči vstupnej vode.

Cez ionexovú náplň / mixbed / je voda dočistená na kvalitu pod 1 µS/cm (mikrosiemens na centimeter) špecifickej el. vodivosti. Súčasťou osmotického destilátora Aqualab môže byť aj merač vodivosti, konduktometer s prietokovou sondou, poprípade UV lampa, pomocné čerpadlo, zásobník na vodu.

 • žiadne kupovanie balenej demineralizovanej vody
 • žiadne nosenie plastových obalov
 • žiadny plastový odpad
 • žiadna spotreba el. energie

Prednosťou popísaného destilátora Aqualab je, že pracuje na princípe tlaku vody a nepotrebuje el. energiu, zohrievanie vody na bod varu.

Základné technické údaje
Vstupný tlak 3 - 6 barov
Max. vodivosť 1000 µS/cm
pH 5 - 9
Max. teplota vody 40°C

Výkon destilátora Aqualab závisí od vstupného tlaku vody, teploty vody. V prípade potreby je možné vstupný tlak zvýšiť pomocou prídavného čerpadla .

Destilátor Aqualab je možné skompletizovať podľa potrieb klienta. Filtre sa montujú na stenu v blízkosti zdroja studenej vody. Prívod vody do destilátora je vedený 6 mm. hrubou hadičkou.

 

Destilátor Aqualab je možné v prípade potreby doplniť o:

 • digitálny merač vodivosti s automatickým vypínaním
 • jednotku mechanického filtra 1 mm pre vstupnú vodu veľmi zlej kvality
 • 50 lit. alebo až 120 lit. zásobník na vodu
 • automatický systém s hladinovým snímačom v zásobníku vody otvárajúcim a zatvárajúcim prívod vody do systému
 • membránové čerpadlo, ak tlak vo vodovodnom potrubí nie je v doporučenom rozsahu alebo od prístroja je požadovaný maximálny 24 hodinový výkon
 • rozvod deionizovanej vody v objekte v požadovanom rozsahu
 • zohľadnenie ďalších špecifických požiadaviek podľa konkrétnej inštalácie zariadenia

Obhliadka Zadarmo