pridávanie soli do nádrže zmäkčovača

Možno ste soľ do nádrže na soľanku vášho zmäkčovača pridali práve nedávno, pričom už to vyzerá tak, že je potrebné dodať ďalšiu soľ.

Teraz si asi poviete, funguje môj zmäkčovač vody a aké množstvo soli by týmto zmäkčovačom vody malo asi tak prechádzať?

Ak ste majiteľom zmäkčovača vody, tak bude potrebné aby ste aspoň raz za mesiac skontrolovali nádrž na soľanku vášho zmäkčovača vody aby ste sa uistili, že máte dostatok soli.

Väčšina odborníkov na úpravu vody odporúča aby hladina soli v nádrži na soľanku bola 8 až 10 cm nad hladinou vody.

 

Ako často by som mal pridávať soľ do nádrže na soľanku?

Koľko potrebujete soli záleží od stupňa „tvrdosti“ vo vašej vode a množstve vody, ktorú vaša domácnosť spotrebuje.

Bežný štandard nastavenia zmäkčovačov vody je ten, že rodina zložená zo štyroch členov, používajúca tvrdú vodu (so stupňom tvrdosti cca. 20 nem. jednotiek) bude potrebovať každý týždeň približne 3 kg. soli.

Po tom čo sme spomenuli štandard nastavenia zmäkčovača vody na spotrebu soli, je dôležité poznamenať, že zmäkčovače vody sa dajú taktiež upraviť na mesačnú spotrebu soli, môže to byť menej ale aj viac soli.

Modernejšie zmäkčovače vody sa dajú nastaviť tak, že sa budú regenerovať na základe spotreby vody, alebo na základe ubehnutého času / dní / . Nastavenie je vždy závislé od podmienok používania zmäkčovača vody, ale bežné domácnosti sú prevažne nastavené na základe spotreby vody.

Množstvo soli použitej na každý regeneračný cyklus určí množstvo litrov vody, ktoré môže byť zmäkčené pred tým než sa uskutoční ďalšia regenerácia.

 

Takže tu existuje vzájomný vzťah:

  1. Ak zväčšite množstvo soli v každom regeneračnom cykle a tak potom znížte počet samotných cyklov regenerácie, alebo...

  2. Ak znížite množstvo soli v každom regeneračnom cykle tak potom zároveň postupne zvýšte počet regeneračných cyklov.

Obhliadka Zadarmo