získali sme ocenenie Pečať bonity

Pečať bonity je ocenenie udeľované firmám na základe ich celkovej dôveryhodnosti, ekonomických výsledkov a schopnosti plniť svoje záväzky. S potešením vám oznamujeme, že patríme k malému percentu podnikov, ktoré sa týmto ocenením môžu pochváliť.

Získalo ho len 1,2 % uchádzačov, z celkového počtu 224 000 hodnotených slovenských firiem.

 

Čo je Pečať bonity?

Pečať bonity udeľujú dve nezávislé agentúri. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.

Vyvinuli hodnotiaci systém, ktorý umožňuje zmerať bonitu komerčných subjektov, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky.

pečať bonity

 

O čom hodnotenie bonity vypovedá?

Odráža odhad pravdepodobnosti plnenia platobných záväzkov s ohľadom na hlavné problémy a riziká, ktoré sa začali objavovať v súvislosti s nedávnymi ekonomickými problémami vo svete.

Pozitívny výsledok svedčí o vysokej kapitálovej základni, dostatočnom zabezpečení, dlhej existencii finančnej histórie, dostatočnej likvidite, zmenách v odbytovom zabezpečení, platobnej morálne a iných faktoroch.

 

certifikát

 

Je nástrojom pre relatívne porovnanie bonity podnikov v Slovenskej republike. Rozdiel oproti globálnym hodnoteniam je hlavne v tom, že umožňuje porovnať jemnejšie odchýlky v hodnotení, čo výrazne vplýva na rozlíšenie medzi jednotlivými podnikmi.

Celkovo sa o toto hodnotenie uchádzalo až 224 000 firiem. Ale len 1,2 % vyhovelo naročným kritériám hodnotenia.

Sme hrdý na to, že patríme do tejto úzkej skupiny a aj naďalej sa budeme usilovať o to, aby sme svojimi službami zabezpečovali to najlepšie pre vás, našich zákazníkov.

 

Certifikát o získaní pečate bonity

pecat-bonity

 

Obhliadka Zadarmo