tajomstvo úpravy demineralizovanej vody

Do svojho organizmu by sme mali dávať iba kvalitnú, upravenú a neškodnú vodu.

Je potrebné piť každý deň. Inak je vážne narušené a ohrozené naše zdravie.

Stačí, ak človek nepije vodu viac ako tri hodiny a už môže pociťovať závrat, pocit ťažoby a zhoršený výkon. Ale pozor, nie je voda ako voda. Ale viete, ktorá voda je zdravá a najlepšia pre váš organizmus?

 

Kvalita zdravej vody aj vďaka minerálom

Pod samotnou kvalitou vody chápeme jej mikrobiologickú neškodnosť. Pravdou zostáva, že výskyt rozličných choroboplodných organizmov vo vode určenej na pitie môže veľmi rýchlo spôsobovať prudké a silné choroby.

Kvalitu zdravej neškodnej vody charakterizuje okrem iného aj prítomnosť (neprítomnosť) viacerých minerálnych látok obsiahnutých vo vode.

 

Pitná voda z kohútikov je dostatočne upravovaná

Mali by ste vedieť, že pitná voda z našich vodovodných kohútikov je dodatočne upravovaná práve kvôli tomu, aby bola neškodná.

Malo by byť vo vašom záujme informovať sa u svojho dodávateľa pitnej vody, aký obsah minerálnych látok obsahuje práve voda, ktorú vám dodáva do domácnosti. Len takto zistíte, ktoré minerálne látky chýbajú vo vode a ktoré budete musieť doplniť.

 

Piť, či nepiť demineralizovanú vodu?

V súvislosti s minerálmi v pitnej vode sa nám vynára otázka, či piť alebo nepiť práve demineralizovanú vodu. Pred niekoľkými rokmi bol tento druh vody označovaný ako celkom čistá voda a odporúčalo sa piť iba túto vodu.

V dnešnej dobe však neodporúčame používať demineralizovanú vodu na každodenné pitie. Môžete tak ohroziť nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojej rodiny a známych.

Prečo? Práve nedostatkom viacerých minerálnych látok (predovšetkým vápnika, horčíka), ktoré sú potrebné pre zdravé telo. Tento trend môže viesť k postupnému zlyhaniu srdca alebo k prepuknutiu inej srdcovo-cievnej choroby.

Okrem iného pravidelný príjem demineralizovanej vody vám taktiež privodí silnú únavu, bolesť hlavy, slabosť, ako aj svalové kŕče a problémy so srdcom.

 

Demineralizovaná voda len na technické účely

Demineralizovaná voda je vhodná len na technické účely, predovšetkým na prácu v laboratóriách, autoservisoch, strojárskych spoločnostiach, ako aj vo výrobných podnikoch chladiacich zmesí ako aj v ďalších zariadeniach.

V tomto smere má význam takzvaný osmotický destilátor Aqualab, ktorý je stanovený na prípravu vysoko kvalitnej demineralizovanej vody. Táto sa získava reverzno-osmotickým modulom. Pri tomto procese sa voda zbavuje rozpustných minerálov a tiež aj organických látok.

 

Druhy destilátorov Aqualab

V súčasnej dobe je na našom trhu množstvo destilátorov Aqualab. K tým najznámejším patria nasledovné:

  • AquaDemi
  • Aqualab UV
  • Aqualab UVK
  • Aqualab UVC
  • Aqualab 400

 

Všetky uvedené destilátory sú v ponuke našej spoločnosti Marlus group na stránke destilátorov vody.

V prípade týchto destilátorov je možné sa naplno venovať svojej práci a netreba sa zdržiavať výrobou technickej vody pre konkrétne účely. Všetko zvládnu tieto zariadenia. Predpokladáme, že ste pochopili z nášho článku, že piť demineralizovanú vodu sa neoplatí a rovnako nemôže. Používajte je len pri technických aktivitách a pri výrobe!

Obhliadka Zadarmo