wqaKaždý z našich filtrov na vodu a osmotických filtrov obsahuje certifikát "Gold Seal", ktorý je udeľovaný od roku 1959 Water Quality Association (WQA), ktorá tento certifikát udeľuje len zariadeniam, komponentom, alebo aditívam, ktoré spĺňajú priemyselný štandard na redukciu znečistenia pri zachovaní štrukturálnej integrity a materiálovej bezpečnosti. Na základe tohto loga môžu zákazníci ľahko rozlíšiť produkty certifikované WQA.

Naše vodné filtre a osmotické filtre boli certifikované Technickým skúšobným ústavom v Piešťanoch a Národným referenčným laboratóriom pre predmety bežného používania a obalové materiály v Poprade.

certifikat piestany

certifikat poprad

Obhliadka Zadarmo