vodár kúrenár inštalatér

 • Potrebujete opraviť alebo vymeniť rozvody vody?
 • Hľadáte majstrov na výmenu radiátorov či inštaláciu kúrenárskych rozvodov?
 • Chcete realizovať vonkajšiu a vnútornú kanalizáciu?

 

Spoľahnite sa na našich skúsených inštalatérov s viac ako 14 ročnými skúsenosťami.

 

Vodoinštalatérske práce

 • montáž, rekonštrukcia a výmena rozvodov vody
 • oprava vodovodného potrubia
 • výmena, montáž a oprava vodovodnej batérie
 • výmena a oprava WC
 • montáž zdravotechniky a sanity
 • výmena a oprava ventilov
 • inštalácia technológií na úpravu vody
 • inštalácia čerpadiel pre studničné systémy
 • montáž záhradnej a zavlažovacej techniky, automatické závlahy
 • montáž vnútorných a vonkajších kanalizácií
 • montáž sprchových boxov

 

Kúrenárske práce

 • montáž, opravy, rekonštrukcie rozvodov kúrenia
 • montáž vykurovacích telies a podlahového kúrenia
 • montáž ústredného kúrenia
 • výmena starých radiátorov v byte a v rodinnom dome
 • montáž termostatických ventilov

 

Rozvod kanalizácie

 • vonkajšia a vnútorná kanalizácia
 • domový odpad
 • dažďové zvody
 • dodávka materiálu